KLINIKA
GINEKOLOGII I
POŁOŻNICTWA
ODDZIAŁ
NOWORODKÓW
I WCZEŚNIAKÓW

Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie

Miejski Szpital Zespolony
w Olsztynie

ul. Niepodległości 44

Ważne numery telefonów:

Ginekologia:

(89) 532 - 62 - 09
Położnictwo:

(89) 532 - 62 - 08
Noworodki i wcześniaki:

(89) 532 - 62 - 40

Trakt porodowy przeznaczony jest do przyjęcia rodzącej, odebrania porodu i wykonania niezbędnych zabiegów u rodzącej i noworodka. Znajduje się on na trzecim piętrze Oddziału Położniczo-Gi...
Oddział Położniczy mieści się na parterze budynku B. Do dyspozycji pacjentek mamy 9 sal, które zostały wyremontowane i urządzone zgodnie z najnowszymi trendami architektonic- znymi. Każda z...

Struktura i świadczenia


Zadania Oddziału Ginekologiczno - Położniczego

 1. Leczenie zachowawcze i operacyjne stanów zapalnych narządu rodnego.

 2. Diagnostyka i leczenie operacyjne nowotworów narządu rodnego w pełnym zakresie.

 3. Diagnostyka i leczenie niepłodności - laparoskopia, histeroskopia, histerosalpingografia, ultrasonografia kontrastowa, diagnostyka laboratoryjna.

 4. Leczenie stanów nagłych - ciąża pozamaciczna, skręt torbieli jajnika i tzw. ostry brzuch.

 5. Diagnostyka i leczenie zaburzeń statyki narządu rodnego i nie trzymania moczu.

 6. Diagnostyka i leczenie pacjentek po poronieniach.

 7. Diagnostyka i leczenie zaburzeń miesiączkowania.

 8. Konsultacje ginekologiczne pacjentek leżących w szpitalu na innych oddziałach.

 9. Prowadzenie ciąży i połogu o przebiegu prawidłowym z promowaniem porodu naturalnego.

 10. Prowadzenie ciąży wysokiego ryzyka.

 11. Prowadzenie ciąży, porodu, połogu patologicznego zgodnym z programem opieki perinatalnej.

 12. Zapewnienie stałej gotowości z możliwością natychmiastowego wykonania cięcia cesarskiego.

 13. Zapewnienie gotowości przeciw-krwotocznej z ciągłą dostępnością krwi i preparatów krwiopochodnych.

 14. Zapewnienie ciągłej opieki anestezjologicznej.

 15. Wykonywanie badań ultrasonograficznych, kardiotokograficznych i laboratoryjnych przez całą dobę / możliwość wykonania badań gazometrycznych, bakteriologicznych.

 16. Promowanie naturalnego karmienia piersią i zachowań prozdrowotnych.

 17. Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

 18. Oddział pracuje w systemie - matka z dzieckiem (rooming in).

 19. W obrębie oddziału ginekologiczno-położniczego funkcjonuje:

  a) trakt porodowy z salą do cięć cesarskich przeznaczony do przyjęcia rodzącej, odebrania porodu i wykonania niezbędnych zabiegów u rodzącej i noworodka

  b) gabinet diagnostyki ultrasonograficznej świadcząca usługi pacjentom Szpitala oraz ambulatoryjnym

  c) opieka podstawowa: badania przesiewowe przy HTZ, badania przedoperacyjne, ginekologiczne,

  d) opieka specjalistyczna: ultrasonograficzna diagnostyka zaburzeń miesiączkowania, ultrasonografia kontrastowa, badania z użyciem kolorowego Dopplera (w tym: CPA) w patologii narządu rodnego, ultrasonograficzna diagnostyka niepłodności, ultrasonograficzna diagnostyka onkologiczna (po chemioterapii i radioterapii)

  e) opieka podstawowa: badania screeningowe 12, 20, 34 tydzień ciąży ocena NT

   f) opieka specjalistyczna: ultrasonograficzna diagnostyka biometryczna płodu, badania z użyciem Dopplera, ultrasonografia interwencyjna (amniopunkcje diagnostyczne amnioinfuzje), badania konsultacyjne wad rozwojowych.

  g) Szkoła Rodzenia, do której zadań należy w szczególności:

  - promowanie zachowań prozdrowotnych z udziałem lekarza, położnej, dietetyczki;

  - przygotowanie pacjentek do porodu;

          - promowanie porodu naturalnego;

          - promowanie karmienia piersią psychologiczne aspekty porodu i połogu (udział psychologa);

          - profilaktyka wcześniactwa;

          - gimnastyka w ciąży i połogu; 

          - zajęcia praktyczne w pielęgnacji noworodka.


Zadania Oddziału Noworodków i Wcześniaków z pododdziałem intensywnego nadzoru

Oddział zakwalifikowany jest do II poziomu opieki perinatalnej

1. Zapewnienie całodobowej opieki lekarsko-pielęgniarskiej nad noworodkiem w okresie jego adaptacji do życia poza łonem matki, także opieka nad wcześniakami oraz noworodkiem chorym i wymagającym intensywnej terapii z wykluczeniem leczenia chirurgicznego. 

2. Prowadzenie diagnostyki wad wrodzonych na podstawie badania lekarskiego, badania RTG, EKG, USG.  

3. Profilaktyka schorzeń zakaźnych-szczepienia BCG, przeciw WZWB oraz pobieranie testów

metabolicznych (fenyloketonuria, atyreoza). 

4. Przesiewowe badanie słuchu. 

5. Promocja zdrowia:
1) nauka pielęgnacji noworodka,
2) zapoznanie z prawidłową techniką i zasadami karmienia piersią wg zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia (WHO),

6. Poradnictwo laktacyjne. 

7. Kształcenie i szkolenie personelu medycznego 

8. W obrębie oddziału funkcjonuje pododdział intensywnego nadzoru z łóżkami intensywnej

terapii i opieki pośredniej, którego zadaniem jest: 

1) opieka nad wcześniakiem w zakresie:
a) terapii oddechowej (respirator, system CPAP) oraz podawanie surfaktantu w sytuacjach skrajnej niedojrzałości układu oddechowego,

b) częściowego żywienia parenteralnego, 

2) opieka nad noworodkiem chorym w zakresie:
a) diagnostyki wad wrodzonych (fizykalna oraz przy pomocy badań laboratoryjnych, ekg, rtg, usg),
b) leczenia konfliktu serologicznego oraz innych żółtaczek patologicznych (transfuzja wymienna, fototerapia), 
c) leczenie zaburzeń metabolicznych (np.: hipoglikemia, hypocalcemia i inne),
d) prowadzenie noworodka z encefalopatią niedotleniowo-niedokrwienną
e) leczenie innych chorób wrodzonych 

- Ciąża i porody MSZ Olsztyn © 2008 - 2018 www.ciaza.szpital.olsztyn.pl - SeoSoftware-CMS - wszelkie prawa zastrzeďż˝one -